Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Campus Damwâld

Damwâld krijgt een campus!

Met de campus hopen we dat er een aantrekkelijke omgeving gerealiseerd wordt waarin onderwijs, sport en kinderopvang bij elkaar komen.

Op initiatief van Doarpsbelangen Damwâld is er een webcam geplaatst zodat iedereen de voortgang van de bouw online kan volgen.


De camera wordt gesponsord door Faber Telecom & Data en Bouwgroep Dijkstra Draisma

 Aanbesteding Campus Damwâld

26 Januari 2018
De opdracht voor Campus Damwâld voor een bedrag van 8.8 miljoen euro, exclusief btw, is op Tenderned geplaatst. Het is hét startmoment van de aanbesteding voor de ontwikkeling van een nieuwe school, een nieuwe sporthal en de inrichting van de omgeving aan de Badhúswei in Damwâld.
 

Vergadering Campus Damwâld

12 Oktober 2017
Kijk bij het project voor de laatste update

Inloopbijeenkomst Campus Damwâld

22 Mei 2017
Andere projecten :

Kansen in Kernen (KiK) Damwâld

In navolging van de aanleg van de Centrale As heeft de Gemeente Dantumadiel de kans gekregen om met behulp van subsidie de Haadwei in Damwâld te herstructureren.
Omdat de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen door ons dorp drastisch gaat afnemen is het plan opgevat de weg een ander karakter te geven:  De weg moet meer de functie krijgen van een dorpsweg in plaats van de doorgaande weg richting Dokkum.

Wetterwâlden

De stichting treedt op als een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van veertien verenigingen van dorpsbelangen. Doel van de Stichting is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.