Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Kansen in Kernen (KiK) Damwâld

In navolging van de aanleg van de Centrale As heeft de Gemeente Dantumadiel de kans gekregen om met behulp van subsidie de Haadwei in Damwâld te herstructureren.
Omdat de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen door ons dorp drastisch gaat afnemen is het plan opgevat de weg een ander karakter te geven:  De weg moet meer de functie krijgen van een dorpsweg in plaats van de doorgaande weg richting Dokkum.

Wetterwâlden

De stichting treedt op als een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van veertien verenigingen van dorpsbelangen. Doel van de Stichting is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.

Dr. Jacob Botkepark

Ferriking Dokter Jacob Botkepark Damwâld
 
In Damwâld vinden de laatste jaren veel ontwikkelingen plaats. Na de komst van de Centrale As is de Haadwei afgewaardeerd in de bebouwde kom over een traject van circa twee kilometer. Eind augustus 2019 is gestart met de bouw van de Campus Damwâld. En momenteel is de gemeente Dantumadiel druk aan de slag met de voorbereiding rondom de herinrichting van de Badhúswei.