Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Wetterwâlden

De stichting treedt op als een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van veertien verenigingen van dorpsbelangen. Doel van de Stichting is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.


Downloads :

Andere projecten :

Kansen in Kernen (KiK) Damwâld

In navolging van de aanleg van de Centrale As heeft de Gemeente Dantumadiel de kans gekregen om met behulp van subsidie de Haadwei in Damwâld te herstructureren.
Omdat de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen door ons dorp drastisch gaat afnemen is het plan opgevat de weg een ander karakter te geven:  De weg moet meer de functie krijgen van een dorpsweg in plaats van de doorgaande weg richting Dokkum.

Campus Damwâld

Damwâld krijgt een campus!

Met de campus hopen we dat er een aantrekkelijke omgeving gerealiseerd wordt waarin onderwijs, sport en kinderopvang bij elkaar komen.