Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Kansen in Kernen (KiK) Damwâld

In navolging van de aanleg van de Centrale As heeft de Gemeente Dantumadiel de kans gekregen om met behulp van subsidie de Haadwei in Damwâld te herstructureren.
Omdat de verwachting is dat het aantal verkeersbewegingen door ons dorp drastisch gaat afnemen is het plan opgevat de weg een ander karakter te geven:  De weg moet meer de functie krijgen van een dorpsweg in plaats van de doorgaande weg richting Dokkum.

Met deze opdracht werd een werkgroep in het leven geroepen onder de naam “KiK Damwâld”.  Om genoeg draagvlak te creëren werden naast Veilig Verkeer Nederland en gemeentevertegenwoordigers ook de dorpsbelangen uitgenodigd om zitting te nemen in deze werkgroep.  In een later stadium zijn ook de buurtvereningen van de Haadwei betrokken in het proces. Al deze parijen hebben een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.
 
In de vergaderingen kwamen een aantal zaken veelvuldig aan bod:  Shared Space, veiligheid en materialisering.   Ondanks de verscheidenheid in belangen is er uiteindelijk een goed plan aangeboden aan de Raad, welke uiteindelijk ook tot uitvoering is gekomen.
 
In april 2017 zijn de werkzaamheden aangevangen en naar verwachting zal (afhankelijk van onder andere weersomstandigheden) aannemer Faber de klus hebben geklaard. Het project is opgesplitst in 7 verschillende fases in de hoop de overlast voor verkeer en bewoners zoveel mogelijk te beperken. De laatste fase bestaat uit het heropenen van de aansluiting met de Achterwei voor fietsers.
 
De vertrouwde rotondes hebben dan het straatbeeld verlaten en zijn vervangen door meer “plein- achtige”ruimtes;  het asfalt wordt nu afgewisseld met beklinkering in bepaalde zônes en het meest opvallende aspect:  er mag ook op de rijbaan worden gefietst  (het zogenaamde Shared Space).
 
Overigens is er aan beide zijden nog steeds een fietspad waardoor mensen die zich niet op de weg willen wagen,  op het fiets- voetpad kunnen vertoeven.
 
Na voltooiing van het project zal er monitoring plaatsvinden voor wat betreft Shared Space:
De veiligheid wordt over een langere periode getoetst en eventuele aanpassingen kunnen dan ook nog plaatsvinden op het gebied van veiligheid.
 
Naast het functionele is er ook ruim aandacht voor de cosmetische kant geweest. Wij zijn tevreden met de uitstraling die de weg krijgt met genoeg afwisseling, parkeergelegenheid en aardige highlights zoals een heuse fontein bij de Kruisweg.
 
Indien u meer informatie wenst verwijs ik u graag door naar de link van Gemeente Dantumadiel.

 Nieuwe nieuwsbrief Kansen in Kernen

31 Juli 2017
Gemeente Dantumadiel plaatste de laatste nieuwsbrief omtrent de voortgang van de herstructurering van de Haadwei. U vind deze in de bijlage of op de website van Gemeente Dantumadiel
Andere projecten :

Wetterwâlden

De stichting treedt op als een netwerkorganisatie die werkt met mandaat van veertien verenigingen van dorpsbelangen. Doel van de Stichting is doorontwikkeling van de recreatieve infrastructuur in het gebied dat omsloten is door de Lauwersseewei N361, de spoorlijn Leeuwarden-Groningen en de Centrale As.

Dr. Jacob Botkepark

Ferriking Dokter Jacob Botkepark Damwâld
 
In Damwâld vinden de laatste jaren veel ontwikkelingen plaats. Na de komst van de Centrale As is de Haadwei afgewaardeerd in de bebouwde kom over een traject van circa twee kilometer. Eind augustus 2019 is gestart met de bouw van de Campus Damwâld. En momenteel is de gemeente Dantumadiel druk aan de slag met de voorbereiding rondom de herinrichting van de Badhúswei.