Vereniging van Dorpsbelangen Akkerwoude

Archief

15 Mei 2021
Schetsontwerp Dr. J. Botkepark >

24 Maart 2020
Coronavirus >

13 Maart 2020
Ledenvergadering >

22 Januari 2020
Mijn verhaal >

16 December 2019
Wijkagenten >

14 December 2019
Nieuwjaarsborrel >

13 December 2019
Kerstboom aktie >

21 Augustus 2019
Camera opstelling Campus >

5 April 2019
Mounetille >

21 Maart 2019
Agenda jaarvergadering DB >

7 Maart 2019
Jaarvergadering >

27 November 2018
Kerstbomenaktie 2019 >

1 November 2018
Opening Haadwei >

15 Oktober 2018
Mounetille terrein >

26 Juli 2018
Afsluitende activiteit >

10 Juli 2018
Seniorenreiske 2018 >

2 Juli 2018
Contact avond Dorpsbelangen >

11 Juni 2018
Bezoek Burgemeester >

27 Mei 2018
Seniorenreisje >

26 Mei 2018
Avondvierdaagse >

20 Februari 2018
Extra ledenvergadering 7-maart >

29 Januari 2018
Utnoeging Jiergearkomst 2018 >

26 Januari 2018
Aanbesteding Campus Damwâld >

23 Januari 2018
Concept statuten >

22 Januari 2018
Fusyproses >

2 November 2017
Bestuursvergadering >

12 Oktober 2017
Vergadering Campus Damwâld >

31 Juli 2017
Nieuwe nieuwsbrief Kansen in Kernen >

22 Mei 2017
Inloopbijeenkomst Campus Damwâld >

Aanbesteding Campus Damwâld

26 Januari 2018 - bij project : Campus Damwâld
De opdracht voor Campus Damwâld voor een bedrag van 8.8 miljoen euro, exclusief btw, is op Tenderned geplaatst. Het is hét startmoment van de aanbesteding voor de ontwikkeling van een nieuwe school, een nieuwe sporthal en de inrichting van de omgeving aan de Badhúswei in Damwâld.
 

De opdracht voor Campus Damwâld voor een bedrag van 8.8 miljoen euro, exclusief btw, is op Tenderned geplaatst. Het is hét startmoment van de aanbesteding voor de ontwikkeling van een nieuwe school, een nieuwe sporthal en de inrichting van de omgeving aan de Badhúswei in Damwâld.

Andere vorm van aanbesteden
De gemeente wijkt af van de traditionele manier van aanbesteden waarbij op basis van een programma van eisen en de uitvoering van het project wordt aanbesteed. Dantumadiel kiest voor de aanbestedingsvorm van Best Value Procurement waarbij de opdrachtgever zijn doel op hoofdlijnen omschrijft en de inschrijver gaat aantonen waarom hij het beste bedrijf is om de doelstelling te realiseren oftewel de uitvoering van het project. BVP gaat er vanuit dat de opdrachtnemer het best kan bepalen op welke manier de wensen voor een nieuw gebouw en een nieuwe omgeving  gerealiseerd kunnen worden om  een optimaal resultaat te bereiken. De wensen die op dit moment zijn geïnventariseerd zijn niet allemaal verwerkt in de documenten die terug te vinden zijn op Tenderned. In de zogeheten “concretiseringsfase” worden de wensen in overleg verder besproken en uitgewerkt.

Na de aanbesteding heeft de gemeente het bedrijf geselecteerd die het best de opdracht uit kan voeren. Voor het bedrijf ligt er een mooie uitdaging omdat de opdracht een breed spectrum behelst. Schoolbesturen en de gemeente willen dat het onderwijs voor PCBO en ROOBOL én de sporthal onder één dak worden gebouwd in de omgeving van kindcentrum De Blokkedoaze. Deze voorzieningen willen meer met elkaar samenwerken op het gebied van ontwikkelingsstimulering en op het gebied van sport en bewegen.

De aanbesteding gaat ook om de inrichting van de Badhúswei. Het doel is dat de Badhúswei een laan wordt met maatschappelijke voorzieningen, een verblijfsgebied waarin de automobilist zich gedraagt als ‘gast’. Het is dan niet meer een weg om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Aan de Badhúswei liggen nu al verschillende maatschappelijke voorzieningen zoals de sportvoorzieningen, een woonvoorziening  van Talant en de seniorenappartementen van Nij Tjaerda.  Campus Damwâld wil graag een directe verbinding met het parkje waar ook de bewoners van o.a. Nij Tjaerda recreëren. Het parkje wordt zo een ontmoetingsplek voor jong en oud.

De opdracht op Tenderned gaat over het bouwen van een nieuwe school samen met een nieuwe sporthal, de aankleding van het terrein op de Campus en het maken van een Definitief Ontwerp voor de herinrichting  van de Badhúswei en zijn omgeving  tussen de Haadwei en de Lytse Loane.  

Duurzaamheid is de basis voor de planuitwerkingen. Dit betekent circulair bouwen, geen aansluiting op het gasnetwerk, alternatieve manieren voor de energievoorziening  en dat het gebied rond de campus een groene uitstraling heeft  met veel ruimte om te bewegen en mogelijkheden voor natuureducatie.  De doelgroep van Talant gaat de gebruikers van Campus Damwâld ondersteunen bij verschillende activiteiten in en rond de Campus. 

Via onderstaande link krijg je een directe verbinding met de documenten die voor Campus Damwâld op Tenderned worden geplaatst.

https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/111160;section=2
 

Downloads :
Andere berichten :

Schetsontwerp Dr. J. Botkepark

15 Mei 2021 - bij project : Dr. Jacob Botkepark
Dit zijn de schetsontwerpen welke tijdens de presentatie van 29-april jl. zijn getoond en de link naar de presentatie:
 
Schetsontwerp plattegrond
 
Schetsontwerp doorsnedes
 
https://www.youtube.com/watch?v=76bDW1Esed4
 

Coronavirus

24 Maart 2020
Beste dorpsgenoten,
We hebben gisteravond allemaal kunnen horen dat de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus zijn verlengd tot 1 juni. 

Ledenvergadering

13 Maart 2020
Geachte leden,
De ledenvergadering van Doarpsbelangen van 25 maart a.s. gaat niet door, ivm het Coronavirus.
Nieuwe datum wordt bekend gemaakt via Facebook en Internet.

Namens het bestuur DB

Mijn verhaal

22 Januari 2020
Mijn verhaal
 
Ik ben Elly Leijstra van der Velde, moeder van drie kinderen en oma van vier prachtige kleinkinderen. In september 2016 kreeg ik samen met mijn gezin de diagnose hersentumor.

Wijkagenten

16 December 2019
Wijkagenten Dantumadiel
 
Marcel Koster en Lieuwe van Hijum zijn de wijkagenten van Dantumadiel. Wijkagenten werken net als de rest van de politie aan verbetering van de veiligheid. Maar wat doen zij nou eigenlijk precies? Wát doet de wijkagent in uw buurtDoor wie kunnen zij benaderd wordenVoor welke zaken kun je bij hen terecht?

Nieuwjaarsborrel

14 December 2019
Noteer vast in u agenda: Nieuwejaarborrel 18 januari 2020 in de Kruswei te Damwald

Kerstboom aktie

13 December 2019
Inzameling Kerstbomen in 2020.

Sinds enkele jaren worden door de gemeenten Noardeast-Fryslan en Dantumadiel acties ondernomen om kerstebomen op een goede manier in te zamelen.

 

Camera opstelling Campus

21 Augustus 2019
Onder projecten vind u de naam Campus, hier kunt u de bouwactiviteiten volgen van de Campus.

Mounetille

5 April 2019
Presentatie voorlopige ideeën Mounetille terrein Damwâld

Wethouder Wiersma nodigt u uit voor een vervolgavond over de ontwikkeling van het Mounetille terrein.
onderzoek door KAW.

 

Agenda jaarvergadering DB

21 Maart 2019
AGENDA JAARVERGADERING DOARPSBELANG DAMWÂLD 27 MAART 2019 
 
Aanvang:​19.30 uur (vanaf 19.15 uur liggen de agenda en het verslag ter inzage)
Locatie:   ​
De Krúswei (bovenzaal)

Jaarvergadering

7 Maart 2019
Jaarvergadering
 
Uitnodiging.

Kerstbomenaktie 2019

27 November 2018
De inzameling van kerstbomen in 2019.Afbeeldingsresultaat voor plaatje kerstbomen

Opening Haadwei

1 November 2018
Vanmiddag werd door Gedeputeerde Johannes Kramer van de Provincie Fryslân en Kees Wielstra Wethouder van de gemeente Dantumadiel.

Mounetille terrein

15 Oktober 2018
Mounetille terrein,

Op 11 october 2018 hebben 2 bestuursleden van Dorpsbelangen Damwald een gesprek gehad met Wethouder Wiersma in het bijzijn van twee ambtenaren.

Afsluitende activiteit

26 Juli 2018
"Dorpsbelang Damwâld heeft als afsluitende activiteit gisteravond, onder zeer zomerse temperaturen een fietstocht gemaakt door Damwâld langs alle ontwikkelingsgebieden. open plekken en andere nieuwe, oude, nieuwsgierige en soms verassende locaties.

Seniorenreiske 2018

10 Juli 2018
IT REISKE FAN 2018.

Op woansdei 4 july wie it dan safier, de senioaren fan Damwâld sil op reis.
As nei alle opstapplakken de bus aardich fol is, jout Jan gas en giet it los. Earst mar ris nei Gieten wer’t de kofje/tee mei  in lekker stik cake klear stiet.

Contact avond Dorpsbelangen

2 Juli 2018
Kennismaking besturen Dorpsbelangen

Bezoek Burgemeester

11 Juni 2018
Op woensdag 6 juni heeft  Dorpsbelangen Damwâld  in een ontspannen sfeer kennisgemaakt met de nieuw burgemeester Agricola. Zoals wij dat gewend zijn was de ontvangst in de altijd gezellige Kruisweg.

Seniorenreisje

27 Mei 2018
Seniorenreisje voor leden van Dorpsbelang Damwald op 4 juli 2018.

Avondvierdaagse

26 Mei 2018
Ysclub Akkerwoude Organiseert de Avondvierdaagse.